Jak rozliczać bitcoiny i inne kryptowaluty?

Do rozliczania walut wirtualnych odnosi się ustawa o PIT, a dokładnie: art. 17 ust. 1 pkt 11, który mówi o tym, że przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych uważane są za przychody z kapitałów pieniężnych.

Bitcoiny — co to jest? 

Kryptowaluta (wirtualna waluta – bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin) stanowi cyfrowe odwzorowanie wartości, która ulega wymianie na prawny środek płatniczy. Kryptowaluty wymienia się także na usługi, towary, a nawet prawo majątkowe. Można też dokonać uregulowania zobowiązań walutą wirtualną, dokładnie tak jak przy użyciu innych środków płatniczych pod warunkiem, że odbiorca wyrazi na to zgodę (art. 17 ust. 1f ustawy PIT).

jak rozliczać kryptowaluty

Jak rozliczać kryptowaluty?

Od stycznia 2019 r. przychody z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty zalicza się w PIT do przychodów z kapitałów pieniężnych a w CIT do przychód z zysków kapitałowych. Stawka podatku 19% liczona od dochodu, którym jest różnicą pomiędzy przychodem a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi na nabycie waluty wirtualnej, a także kosztami związanymi ze zbyciem tej waluty. Należy pamiętać, iż wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę nie zaliczamy do przychodów.

Kiedy trzeba rozliczać kryptowaluty?

Kryptowaluty należy rozliczyć w deklaracji PIT-38. Trzeba przy tym pamiętać, że przychód uzyskany w ramach obrotu kryptowalutami może być liczony tylko z innymi przychodami z kryptowalut. Oznacza to, że nie należy do nich dodawać zysków ze sprzedaży akcji czy udziałów.

Od obrotu kryptowalutami nie jest naliczany podatek VAT, o czym mówi art. 43 ustawy o VAT.

Należy mieć na uwadze, że nie ma możliwości zakupu kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i takiego ich rozliczania. Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące rozliczeń bitcoinów — zapraszamy do kontaktu. Biuro Rachunkowe MKF pomoże w dokonaniu prawidłowych rozliczeń.