Dodatkowe usługi księgowe

Dodatkowe usługi i doradztwo księgowe 

 • reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i formy prawnej prowadzenia ziałalności gospodarczej
 • indywidualne ustalanie planu kont
 • sporządzanie not odsetkowych i not korygujących
 • sporządzanie deklaracji PCC
 • zgłoszenie wniosku do CEIDG-1
 • zgłoszenie aktualizujące NIP-1, NIP-2, NIP-3, NIP-R, VAT-UE
 • rejestracja dla celów VAT-EU
 • obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT
 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy i stała informacja o zmianach
 • archiwizowanie dokumentacji firmowych
Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta