Obsługa kadr i płac

Kadry i płace – usługi

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
 • przygotowywanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • obliczanie miesięcznych składek ZUS
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń
 • przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań
 • prowadzenie dokumentacji dot. wymiarów urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS ws. danych kadrowych
Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta