Księgi Przychodów i Rozchodów – Wielkopolska

Ewidencja operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów to uproszczona forma zapisywania dowodów księgowych, której potrzebują podatnicy niezobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. W Wielkopolsce możesz oddać prowadzenie PKPiR w ręce MKF – oferujemy perfekcyjną księgowość w Poznaniu, Gnieźnie, Swarzędzu i wielu innych miastach.

Komu oferujemy prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów?

Żeby Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów mogła zastąpić pełną księgowość, firma musi zgodnie z prawem spełnić następujące warunki:

 • jest indywidualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, spółką cywilną osób fizycznych, spółką jawną osób fizycznych, spółką partnerską bądź przedsiębiorstwem w spadku;
 • przychód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • podatek dochodowy jest rozliczany na zasadach ogólnych lub jako podatek liniowy;
 • przychody netto z działalności gospodarczej bądź spółki nie przekroczyły 2 mln euro (9 188 200 zł na 2022 r.) w poprzednim roku.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów można prowadzić w wersji fizycznej lub internetowej. W MKF zajmujemy się księgowością firm z Poznania, Gniezna, Swarzędza i innych wielkopolskich miast, ale świadczymy również kompleksową obsługę księgową online przy użyciu programu SALDEO oraz SYMFONIA.

Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – co w niej zapisujemy?

Żeby podczas prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów nie doszło do złamania prawa, wszystko musi być niezwykle rzetelne. Prawidłowe zapisywanie ewidencji księgowej to zadanie trudne i czasochłonne – dlatego najlepiej powierzyć je specjalistom, żeby nie doszło do przestępstwa skarbowego.

W Księdze Przychodów i Rozchodów będziemy ujmować dowody księgowe, czyli m.in. faktury VAT, rachunki, dokumenty celne, noty księgowe, dowody opłat pocztowych i bankowych, raporty fiskalne czy specyfikacje otrzymanych materiałów i towarów handlowych.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – najważniejsze informacje

W Wielkopolsce możemy całkowicie odciążyć firmę z prowadzenia księgowości – zajmiemy się ewidencjonowaniem przychodów i rozchodów w każdej branży. Niemniej – przedstawiamy przedsiębiorcom najważniejsze informacje na temat PKPiR:

 • Księga Przychodów i Rozchodów jest zakładana na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź 1 stycznia roku podatkowego.
 • Po przekroczeniu limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przewidzianego na dany rok należy przenieść ewidencję do ksiąg rachunkowych, czyli rozpocząć pełną księgowość.
 • Internetowa wersja Księgi Przychodów i Rozchodów musi być prowadzona w specjalnym programie umożliwiającym natychmiastowy wgląd w ewidencję – w MKF stosujemy sprawdzoną i intuicyjną platformę Symfonia.
 • Ewidencjonowanie tzw. pustych faktur, zaniżenie lub nieujawnienie części obrotu jest uznawane za nierzetelne prowadzenie PKPiR, czyli przestępstwo skarbowe.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych – Gniezno, Poznań, Swarzędz

Ewidencja środków trwałych to dokumentacja, która bezpośrednio łączy się z prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli uproszczonej księgowości. Każdemu przedsiębiorcy, który wpisuje się w powyższe kryteria, proponujemy więc „pakiet” usług księgowych online lub na terenie Wielkopolski.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest przeznaczona dla firm, które prowadzą PKPiR oraz wykorzystują środki trwałe na rzecz swojej działalności. Dzięki temu przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Do środków trwałych zalicza się budowle, budynki, odrębne lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu itp., których używa się w ramach prowadzonej działalności dłużej niż rok albo oddaje w najem lub dzierżawę.

Dzięki naszemu systemowi do prowadzenia księgowości online wszystkie środki trwałe są prawidłowo wprowadzane, a odpisy amortyzacyjne automatycznie naliczane i księgowane. Nie wiesz, które środki trwałe można amortyzować i jak prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów? Powierz to nam – Biuro Rachunkowe MKF zapewni Twojej firmie perfekcyjną księgowość w Wielkopolsce.

Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług – Gniezno, Swarzędz, Poznań

Każdy czynny podatnik VAT musi dokładnie określić wysokość należnego podatku od towarów i usług, czyli prowadzić rzetelną ewidencję. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy muszą odprowadzać podatek należny z tytułu dokonanej sprzedaży i mogą go odliczyć.

W ewidencji podatku od towarów i usług muszą znaleźć się informacje o:

 • przedmiocie i podstawie opodatkowania,
 • kwocie podatku należnego,
 • korektach podatku należnego,
 • kwocie podatku naliczonego, która obniża kwotę podatku należnego,
 • korektach podatku naliczonego,
 • kwocie podatku wpłacanego do urzędu skarbowego,
 • kwocie podatku do zwrotu z urzędu skarbowego.

Dzięki prowadzeniu ewidencji podatku od towarów i usług czynny podatnik VAT może odliczać podatek naliczony oraz przygotowywać obowiązkowe miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT.

księgi przychodów i rozchodów

Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu

Przedsiębiorcy muszą odprowadzać podatek dochodowy, a co za tym idzie – składać w odpowiednich terminach deklaracje podatkowe. Na jednym dokumencie się nie kończy. Jakie deklaracje muszą wypełniać osoby prowadzące działalność? Jak i w jakich terminach należy złożyć je w urzędzie skarbowym? Nie musisz się martwić o żadną z tych rzeczy, jeśli zlecisz nam prowadzenie Twojej księgowości. Oprócz wszystkich niezbędnych ewidencji zajmujemy się również sporządzaniem deklaracji podatkowych i przekazujemy je do stosownych urzędów w Poznaniu, Gnieźnie, Swarzędzu i innych częściach Wielkopolski.

W trakcie roku podatkowego zajmujemy się wyliczaniem i wpłacaniem do urzędu skarbowego okresowych zaliczek na podatek dochodowy, które musi uiścić przedsiębiorca. Robimy to co miesiąc lub kwartalnie – zależnie od okresu zadeklarowanego we wniosku CEIDG-1.

Na koniec każdego roku podatkowego składamy w imieniu przedsiębiorcy deklarację roczną. Jeśli przedsiębiorca odprowadza podatek na zasadach ogólnych, to do urzędu składa się formularz PIT-36, a dla płatników podatku liniowego wypełniamy druk PIT-36L. Zajmiemy się również rozliczaniem VAT. Oprócz tego wysyłamy jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7 – do Ministerstwa Finansów. 

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela

Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś zobowiązana/-y do opłacania składek ZUS za siebie i pracowników – jeśli ich zatrudniasz. Rozliczenia z ZUS kwalifikują przedsiębiorcę również do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego.

Zajmując się Twoją księgowością, wyjaśnimy Ci, jakie składki ZUS musisz opłacać. Czy możliwy jest niższy, preferencyjny wymiar składek? Żeby zakwalifikować się do ulgi, trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, być wspólnikiem spółki cywilnej lub mieć wolny zawód i być wpisanym do ewidencji działalności gospodarczych. Oprócz tego należy spełnić kilka warunków, które wyjaśnimy Ci, gdy rozpoczniemy współpracę.

Obsługa kadrowo-płacowa pracownika w Wielkopolsce lub online

Wszystkie prace z zakresu kadr i płac wymagają po pierwsze czasu, a po drugie odpowiednich umiejętności. Nie musisz jednak mieć ani jednego, ani drugiego – jako elastyczne biuro księgowe, rachunkowe i doradcze dopasowujemy formę obsługi kadrowo-płacowej do specyfiki Twojej firmy i branży. Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt pracowników,
 • ubezpieczenia pracowników,
 • rozliczanie urlopów,
 • bieżąca obsługa kadrowa – wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń,
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma 5, czy 500 pracowników, rzetelna obsługa kadrowo-płacowa, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, a także wszystkich innych niezbędnych ewidencji jest zadaniem dla specjalistów. W Gnieźnie, Poznaniu czy Swarzędzu z pomocą przychodzi MKF – nowoczesne biuro rachunkowe, które stawia na księgowość wygodną i przyjazną przedsiębiorcy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Usługi dotyczące przygotowywania ksiąg przychodów i rozchodów oferowane przez specjalistów mają wiele zalet. Profesjonaliści stale aktualizują swoją wiedzę, dzięki czemu mogą przygotowywać dokumenty i rozliczać podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie usługi są cenione zwłaszcza przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Wówczas konieczne jest dopełnianie dodatkowych formalności związanych z ich wynagrodzeniem, a także składkami zdrowotnymi i emerytalnymi. Postawienie na usługi specjalistów pozwala na odciążenie pracodawcy z tych wszystkich obowiązków.

Podchodzimy do naszej pracy w nowoczesny sposób. Dzięki temu możemy zaoferować klientom elektroniczne systemy, które pozwalają na monitorowanie swoich finansów i łatwiejsze zarządzanie przychodami i rozchodami. W razie jakichkolwiek trudności służymy pomocą przez całą dobę. Możliwość łatwego skontaktowania się z nami i obsługi finansów przedsiębiorstwa online sprawia, że z usług naszego biura księgowego korzystają klienci o różnych potrzebach. Oferujemy usługi biura rachunkowego w Kobylnicy, Swarzędzu, Janikowie i wielu okolicznych miejscowościach. Z naszych usług korzystają osoby z całego województwa wielkopolskiego.

Dzięki nam nie musisz tworzyć osobnego stanowiska w swojej firmie, co znacznie zmniejsza koszty związane z prowadzeniem działalności. To wygodne rozwiązanie zarówno dla freelancerów, jak i właścicieli sklepów czy dużych firm zatrudniających nawet setki pracowników. Dostosowujemy nasze usługi do wielkości przedsiębiorstwa i potrze jego właściciela. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu poznania szczegółów oferty.