Księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów – usługi

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela
  • obsługa kadrowo-płacowa pracownika
  • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności
  • generowanie i przesyłanie do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT, JPK_KR, JPK_KPIR oraz pomoc przy wysyłaniu JPK_FA, JPK_MAG
Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta