Księga przychodów i rozchodów – najważniejsze informacje

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wywiązywać się z wielu obowiązków. Wśród nich warto wyróżnić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Kto musi przygotować taką dokumentację? Na czym polega jej prowadzenie i czy zawsze obowiązek ten spoczywa na właścicielu przedsiębiorstwa?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to dokument, w którym dokonuje się rozliczeń ze wszystkich przychodów i wydatków. W oparciu o nią prowadzone są kontrole. Księga przychodów i rozchodów trafia też do Urzędu Skarbowego po każdym roku rachunkowym. Stanowi ona pisemne potwierdzenie finansów w konkretnej firmie. Jest kluczowa, by uzyskać przejrzystość budżetu, w tym także kwestię naliczania ulg, zwolnień i zobowiązań podatkowych.

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkiem osób osiągających dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Mowa tu o właścicielach spółek jawnych, cywilnych i partnerskich. Trzeba jednak pamiętać, że księgę przychodów i rozchodów można prowadzić jedynie w sytuacji, gdy przychód netto w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył sumy 1,2 mln euro. W innym przypadku właściciel firmy jest zobowiązany do rozliczania się na dokładniejszych zasadach.

Księgi przychodów i rozchodów nie muszą natomiast prowadzić podmioty rozliczające się na zasadach ryczałtu.

Obowiązki związane z KPiR

Do najważniejszych obowiązków związanych z KPiR warto zaliczyć konieczność jej założenia w dniu powstania firmy. Przedsiębiorca ma 20 dni na zgłoszenie tego faktu naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku spółek może to zrobić każdy ze wspólników, a jednoosobowej działalności gospodarczej – właściciel lub pełnomocnik.