Ewidencja ryczałtowa – Gniezno

Usługi księgowe Biura Rachunkowego MKF w Gnieźnie oraz Poznaniu obejmują m.in. ewidencję ryczałtową. To korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców z Wielkopolski, których przychody są wysokie, a koszty prowadzenia działalności gospodarczej – niskie. Niestety nie każdy może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany, a ponadto prowadzenie księgowości w takiej formie wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad. Poniżej przybliżamy Państwu informacje o ewidencji przychodów oraz rozliczania się z urzędem skarbowym. Zachęcamy do lektury i skorzystania z naszej oferty.

Prowadzenie ewidencji przychodów i ewidencji VAT – Gniezno, Poznań, Swarzędz

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to odmiana podatku dochodowego obok pozostałych form opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych,
 • podatku liniowego,
 • karty podatkowej.

Podstawa ryczałtu nie jest zmniejszona o koszty uzyskania przychodów.

Kto może rozliczać się z ryczałtu? Ewidencja przychodów – Wielkopolska

Podczas rozpoczynania współpracy z przedsiębiorcą zainteresowanym ewidencją ryczałtową pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy klient może prowadzić ewidencję przychodów. Może tego dokonać przedsiębiorca, który podczas składania wniosku CEIDG-1 zaznaczył, że zamierza korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ten obowiązek obejmuje także osoby prywatne, zdecydowane opodatkować ryczałtem najem prywatny.

Oprócz tego należy pamiętać, że istnieją także pewne ograniczenia w stosowaniu ryczałtu w Swarzędzu i innych miastach – przedstawiamy je poniżej.

 • Limit przychodów na ryczałcie – jego wysokość określa art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przykładowo w roku 2021 limit wynosił 9 030 600 zł, a w 2022 – 9 188 200 zł. Przekroczenie limitu w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym korzystają Państwo z ryczałtu, skutkuje utratą prawa do wykorzystania tej formy opodatkowania.
 • Art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej wyżej – utracenie prawa do rozliczania się ryczałtem ma także miejsce, jeśli podatnik skorzystał z opodatkowania ryczałtem i wykonał usługę lub sprzedaż wymienioną w tym przepisie. Od momentu osiągnięcia tego przychodu należy opłacać podatek dochodowy w oparciu o skalę podatkową.

Co to jest ewidencja ryczałtu – Gniezno

Jeśli jednak spełniają Państwo wspomniane wymagania, możemy przejść do prowadzenia ewidencji przychodów. Trzeba bowiem pamiętać, że ewidencja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to wyliczanie podatku od przychodu, bez pomniejszania go o koszty działalności. Ewidencja ryczałtowa powinna uwzględniać operacje finansowe potwierdzone np. fakturami VAT, rachunkami czy notami korygującymi.

W prowadzeniu ewidencji przychodów ewidencjonowanych pomaga tabela, którą zawiera rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prywatnych. Dokument powinien zawierać poniższe dane:

 • numerację w porządku chronologicznym,
 • datę wpisu,
 • datę, w której ujmowany został przychód w ewidencji przychodów,
 • datę uzyskania przychodu,
 • datę, w której powstał obowiązek podatkowy na gruncie PIT,
 • numer dowodu, dzięki któremu dokonano wpisu,
 • wysokość przychodu według stawki podatku zryczałtowanego,
 • podsumowanie,
 • uwagi, np. informacje o uzyskanej dotacji.

Wartość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2-17% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli Państwa firma w Wielkopolsce oferuje szerokie spektrum usług (zatem sposoby uzyskiwania będą zróżnicowane), może okazać się, że przedsiębiorstwo zostanie opodatkowane różnymi stawkami.

ewidencja ryczałtowa Poznań

Ewidencja ryczałtu z Biurem Rachunkowym MKF w Gnieźnie, Poznaniu, Swarzędzu

Aby prowadzenie ksiąg wielkopolskich firm odbywało się zgodnie z prawem, warto wybrać sprawdzone biuro rachunkowe, jak MKF. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ewidencja przychodów odbywa się rzetelnie, a podatnik nie musi martwić się konsekwencjami finansowymi. Warto bowiem pamiętać, że nieprawidłowo prowadzone księgi skutkują oszacowaniem przychodu podatnika przez urząd skarbowy – wówczas podatek wynosi nawet pięciokrotną wysokość przychodu. Z naszą pomocą unikną Państwo takich przykrych niespodzianek.

Usługi wykonujemy rzetelnie i zgodnie z przepisami:

 • ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Tryb współpracy zależy od potrzeb klienta – ewidencję przychodów możemy prowadzić elektronicznie lub w formie fizycznych dokumentów przesyłanych do Państwa. Trzeba pamiętać, że po nawiązaniu współpracy przedsiębiorca powinien zgłosić tę informację za pomocą druku CEIDG-1 do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z naszą firmą.

Rezygnacja z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w Gnieźnie i nie tylko

Istnieją sytuacje, w których nasi klienci decydują się na rezygnację z ryczałtu na rzecz innej formy opodatkowania, np. na zasadach ogólnych albo podatku liniowego. Jak to zrobić? Z przyjemnością Państwu pomożemy.

Najpierw należy sporządzić pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem do naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 • do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku,
 • do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskano w grudniu danego roku.

Oprócz tego oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu trzeba złożyć we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

W przypadku, jeśli zależy Państwu na opodatkowanie podatkiem liniowym, w urzędzie skarbowym i CEIDG trzeba złożyć kolejne oświadczenie. Nasi pracownicy przeprowadzają klientów przez ten proces.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych – Poznań

Szeroki zakres usług naszego Biura Rachunkowego to nie tylko księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów oraz obliczanie zaliczek podatku dochodowego, ale także prowadzenie ewidencji wyposażenia i wykazu środków trwałych. Co to oznacza? W praktyce zadanie polega na rejestrowaniu zakupionych środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych przekraczających kwotę 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto dla podatników zwolnionych z VAT-u). Okres ich użytkowania musi wynosić więcej niż rok.

Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji obejmuje każdego podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczającego się na zasadzie ryczałtu. Prowadzenie ewidencji to jeden z warunków możliwości zaliczenia amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodów firmy.

Zadbamy, aby zestawienie zawierało niezbędne dane, czyli m.in.:

 • datę nabycia środka,
 • datę przyjęcia do użytkowania,
 • numer dokumentu potwierdzającego nabycie środka,
 • określenie wartości początkowej.

Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do właściwego urzędu w Poznaniu

Nasi klienci, którzy zdecydowali się na opodatkowanie działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są rozliczać się z urzędem skarbowym co roku w terminie od 15 lutego do końca kwietnia kolejnego roku. Służą do tego PIT-28 oraz PIT-28S. Zadanie Biura Rachunkowego MKF to poprawne wypełnienie tych dokumentów oraz przekazanie ich do urzędu.

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS właściciela firmy w Wielkopolsce

Eksperci z naszej firmy zapewniają także wykonanie rozliczenia z ZUS-em. Taka usługa polega m.in. na:

 • zajmowaniu się formalnościami związanych z ubezpieczeniem społecznym,
 • przygotowaniu miesięcznych deklaracji o składkach na ubezpieczenie,
 • wykorzystywaniu ulg,
 • doradztwie w zakresie wyboru najbardziej dogodnych rozwiązań,
 • przygotowaniu innych dokumentów,
 • archiwizacji niezbędnych pism.
ewidencja ryczałtowa Gniezno

Obsługa kadrowo-płacowa pracownika

Usługi Biura Rachunkowego MKF obejmują również prace z zakresu kadr i płac. Doskonale rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo pracuje na nieco innych zasadach, dlatego dopasowujemy sposób działania do potrzeb Państwa firmy. Standardowo zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • tworzenie listy wynagrodzeń oraz wypłat na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej,
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS-u,
 • obsługa świadczeń socjalnych oraz świadczeń z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej w Gnieźnie

Nasze usługi obejmują także kompleksowe wsparcie podczas zakładania lub likwidacji działalności gospodarczej. Jeśli chcą Państwo wykorzystać podatek ryczałtowy od początku, należy powiadomić o tym urząd w przeddzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku spółki jawnej osób fizycznych lub spółki cywilnej o wyborze formy opodatkowania ryczałtem wnioskuje każdy ze wspólników. Biuro Rachunkowe MKF z Poznania pomoże Państwu sporządzić niezbędne dokumenty.

Na nasze wsparcie mogą Państwo liczyć także przy likwidacji działalności gospodarczej. Wówczas poprawnie zamkniemy prowadzone ewidencje i sprawdzimy, czy formularz CEIDG-1 został wypełniony zgodnie z zaleceniami. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy do 7 dni od daty zakończenia działalności. Na jego podstawie informację o likwidacji firmy uzyska także ZUS i urząd skarbowy.

Ponadto zadbamy o wyrejestrowanie właściciela i pracowników z ZUS-u oraz VAT-u. Sporządzimy też remanenty likwidacyjne dla celów PIT i VAT.

Generowanie i przesyłanie do ministerstwa finansów jednolitego pliku kontrolnego – Swarzędz

Na żądanie urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów w formie elektronicznej trzeba pamiętać o wygenerowaniu pliku JPK_EWP. Taki plik kontrolny dla ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli wolą Państwo prowadzić ewidencję przychodów w formie papierowej, nie muszą się martwić generowania i dostarczania pliku.

Kompleksowa pomoc w prowadzeniu ksiąg – Biuro Rachunkowe MKF z Poznania

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania, jest o wiele łatwiejsze ze wsparciem doświadczonego biura rachunkowego. Pracownicy MKF poprowadzą dla Państwa księgi w rzetelny i zgodny z prawem sposób. Dzięki temu nasi klienci mogą w pełni skupić się na kreowaniu biznesu zgodnie z własną wizją. Zachęcamy do kontaktu – wspólnie omówimy Państwa potrzeby oraz zaproponujemy dogodną formę współpracy.

Usługi księgowości MKF w Gnieźnie i w Poznaniu Oferta