Stosowanie stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Wielu przedsiębiorców dbających o rozwój swojego biznesu decyduje się na rozszerzenie swojej działalności poza granice rodzimego kraju. Podczas wysyłki produktów do innych państw można mieć do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Na czym ona polega? Jakie są zasady stosowania stawki 0% dla WDT?
stosowania stawki 0% dla WDT

Co określa się mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w skrócie określana jako WDT, to wywóz towarów poza terytorium Polski na teren innego państwa znajdującego się w Unii Europejskiej. Oprócz tego ważne, aby dostawca był czynnym podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Polsce. Innymi słowy, numer VAT-UE powinien mieć prefiks PL. Z kolei nabywca powinien być płatnikiem podatku VAT w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska oraz mieć numer VAT-UE spoza Polski. Odbiorca może być również osobą prawną, która nie jest podatnikiem.

Z reguły wykonywanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) objęte jest podatkiem 0%. Jednak warto pamiętać, że aby z tego skorzystać, trzeba spełnić warunki, które omawiamy poniżej. O obowiązku podatkowym można mówić w momencie wystawienia faktury. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, powstaje on 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana dostawa. Należy przy tym mieć na uwadze, że wpłacanie zaliczki nie jest związane z obowiązkiem zapłaty podatku VAT.

Kiedy można zastosować VAT 0% dla WDT?

Eksport towarów a VAT – kiedy ten może wynosić 0%? Tak jak zostało wspomniane, ważne jest tutaj to, aby spełnić ujęte w prawie warunki, którymi są:

  • posiadanie ważnego numeru identyfikacji podatkowej dotyczącego transakcji wewnątrzwspólnotowych przez nabywcę;
  • dowody potwierdzające, że towar rzeczywiście został przetransportowany do innego kraju i dotarł do odbiorcy;
  • informacja podsumowująca VAT-UE.

Brak dotrzymania określonych terminów czy błędy w dokumentach mogą skutkować utratą możliwości zastosowania 0% podatku, dlatego warto poświęcić czas na właściwe ich wypełnienie. Mówiąc o dowodach, warto podkreślić, że konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch dokumentów z tych, które wskazaliśmy poniżej.

eksport towarów obowiązek

Jakie dokumenty mogą potwierdzić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Dowody można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to dokumenty przewozowe, które otrzymuje się od przewoźnika zajmującego się transportem konkretnych towarów. Z nich powinno jednoznacznie wynikać, że określone rzeczy zostały przewiezione z Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Przykładami takich pism są: faktura od przewoźnika czy też podpisany list przewozowy.

Z kolei do drugiej grupy zaliczane są te, świadczące o odbiorze określonych produktów przez zamawiającego. Mogą to być dokumenty, w których znajduje się potwierdzenie, że odbiorca zapłacił za towar. Nierzadko jako poświadczenie służy również korespondencja z zamawiającym. Zebranie dowodów do momentu złożenia deklaracji jest niezwykle ważne, jeśli chce się uniknąć płacenia podatku VAT. Warto o tym pamiętać na wszystkich etapach realizacji zamówienia.

Brak dokumentów potwierdzających, że towary zostały dostarczone za granicę, sprawia, że daną transakcję należy wliczyć do kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeżeli mimo to nie uzyskają Państwo niezbędnych pism, dana dostawa będzie musiała w ewidencji zostać wskazana jako dostawa na terytorium kraju.

Co powinna zawierać informacja podsumowująca VAT-UE?

O czym jeszcze pamiętać planując eksport towarów? Obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-UE nie dla wszystkich jest zrozumiały. Co powinno znaleźć się w takim dokumencie? Przede wszystkim imię i nazwisko, a także numer NIP podmiotu składającego opisywany dokument. Oprócz tego należy w nim wskazać numer identyfikacyjny, który ma sprzedawca towarów oraz numer kupującego. Istotne jest, aby upewnić się, że są one ważne.

W informacji podsumowującej należy także zapisać kwoty, na jakie opiewały wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów lub usługi, z których korzystały osoby opłacające podatki w Unii Europejskiej. Jeśli nie są Państwo pewni, jak powinny wyglądać te dokumenty lub nie chcą Państwo poświęcać czasu na ich tworzenie oraz kompletowanie dowodów – zapraszamy do współpracy. Biuro Rachunkowe MKF pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności tak, aby dana firma mogła skorzystać z VAT-u wynoszącego 0%.

FAQ:

1. Co określa się mianem WDT?

WDT to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Tym mianem określane są transakcje polegające na przewiezieniu towarów z terenu Polski do innego kraju Unii Europejskiej.

2. Ile wynosi podatek VAT, który trzeba zapłacić, realizując wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Podatek VAT dotyczący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z reguły wynosi 0%, jednak aby tak było, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

3. Kiedy można stracić szansę skorzystania z podatku 0%?

Możliwość skorzystania z podatku 0% tracą osoby, które nie złożą wymaganych dokumentów w terminie lub złożą je z błędami.