Pełna księgowość — co to jest?

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowany sposób prowadzenia ksiąg handlowych. Polega ona na dokładnym ewidencjonowaniu wszystkich rozliczeń tak, aby można było dzięki niej poznać sytuację finansową firmy. W związku z tym, że ta forma prowadzenia ksiąg handlowych jest skomplikowana, zazwyczaj zleca się ją profesjonalistom. Na czym dokładnie polega pełna księgowość?

Kto powinien zdecydować się na prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości dla wielu firm stanowi znaczne wyzwanie ze względu na to, jak skomplikowany jest ten sposób prowadzenia ksiąg handlowych. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, niektóre firmy mają taki obowiązek. Wśród nich należy wskazać:

 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki z o.o.,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

W ich przypadku niezależnie od przychodów muszą one prowadzić pełną księgowość, ponieważ ważny jest tutaj wyłącznie typ działalności. Do tego rodzaju rozliczania się zobowiązane są również:

 • osoby fizyczne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych.

W tym przypadku należy jednak wziąć pod uwagę, że prowadząc taką działalność, obowiązek pełnej księgowości mają tylko te przedsiębiorstwa, w których przypadku przychód netto za poprzedni rok obrotowy po przeliczeniu ze złotówek wynosił: 2 000 000 euro. Trzeba przy tym pamiętać, aby zawsze brać pod uwagę średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października.

W innych firmach prowadzenie pełnej księgowości nie jest obowiązkowe, jednak jeśli ktoś będzie chciał w taki sposób uzupełniać swoją księgę handlową — nic nie stoi na przeszkodzie. Tego rodzaju ewidencjonowanie ma bowiem wiele plusów. Jasna sytuacja finansowa firmy jest ważna, aby np. móc szybko zareagować w razie problemów z pieniędzmi, a także sprawia, że przedsiębiorstwo staje się bardziej transparentne, a dzięki temu może w krótkim czasie zyskać zaufanie kontrahentów. Warto jednak zaznaczyć, że przez to, że prowadzenie pełnej księgowości jest trudne, dobrze zlecić je profesjonalnemu biuru rachunkowemu, w celu uniknięcia błędów.

Pracownik biura rachunkowego podczas pracy

Pełna księgowość — na czym polega?

Wiedzą już Państwo, dla kogo obowiązkowa jest pełna księgowość. Co to jest? Podczas jej prowadzenia konieczne staje się dokładne rozliczanie wszystkich transakcji finansowych, które są podejmowane przez firmę. Dzięki tej formie prowadzenia ksiąg handlowych można dowiedzieć się wiele na temat przychodów przedsiębiorstwa, a także kosztów, jakie ponosi ono w wyniku określonych działań. Ponadto pełna księgowość pozwala też poznać majątek firmy oraz wszystkie źródła jego finansowania. Dzięki temu można lepiej przeanalizować kondycję przedsiębiorstwa i ocenić, czy rozwija się ono w odpowiednim kierunku.

Pełna księgowość pozwala zdobyć wiedzę na temat zobowiązań finansowych danej firmy oraz inwentaryzacji majątkowej. Tego rodzaju forma rozliczania sprawia również, że łatwiejsza staje się analiza wszelkich sprawozdań finansowych, co pozwala w prosty sposób sprawdzić, jak na przestrzeni lat zmieniała się sytuacja finansowa firmy, a także, czy obecnie wygląda ona inaczej. Pełna księgowość to też wiedza dotycząca kart wynagrodzeń pracowników. Dzięki nim osoba prowadząca dane przedsiębiorstwo może w prosty sposób ocenić, czy zatrudnienie określonej kadry jest dla niej korzystne finansowo.

Do ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych służą księgi rozrachunkowe, które trzeba prowadzić w ramach pełnej księgowości. Składają się na nie:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów oraz pasywów,
 • zestawienia obrotów, a także sald w księgach głównej oraz pomocniczych.

Warto również podkreślić, że podczas prowadzenia pełnej księgowości należy przestrzegać określonych zasad, które umożliwiają przejrzyste zapisywanie transakcji finansowych.

Komu powierzyć prowadzenie pełnej księgowości?

Tak jak zostało wspomniane, prowadzenie pełnej księgowości nie jest proste, dlatego, nie warto realizować tego zadania samemu, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy na ten temat. Chcąc uniknąć błędów, które mogłoby mieć niekorzystne skutki, dobrze powierzyć prowadzenie pełnej księgowości osobom z Biura Rachunkowego MKF. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że księgi handlowe będą prowadzone z należytą dokładnością.

Dokumenty w biuru rachunkowym

FAQ:

 • Czy każdy musi prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość z reguły jest obowiązkiem większych firm oraz określonych spółek. Dla pozostałych firm tego rodzaju sposób prowadzenia ksiąg handlowych pozostaje dobrowolny.

 • Jakie zalety ma pełna księgowość?

Pełna księgowość pozwala na kontrolowanie sytuacji finansowej firmy i szybką reakcję w momencie, gdy coś będzie nie tak. Co więcej, dzięki niej przedsiębiorstwo staje się transparentne, dzięki czemu łatwiej mu zdobyć zaufanie kontrahentów.

 • Komu zlecić prowadzenie pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości warto zlecić doświadczonym specjalistom z biura rachunkowego, ponieważ nie jest to łatwe zadanie i osoby bez odpowiedniej wiedzy mogą popełnić w nim błędy.