Co to jest split payment?

Mechanizm podzielonej płatności to pojęcie, które w polskim systemie podatkowym pojawiło się w lipcu 2018 roku. Wtedy MPP był nieobowiązkowy, natomiast od listopada 2019 roku część firm musi opłacać faktury z wykorzystaniem split payment. Co to jest? Dlaczego Polska, śladem innych krajów takich jak Turcja, Włochy czy Czechy, zdecydowała się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania?

co to jest split payment

Split payment — co trzeba wiedzieć o mechanizmie podzielonej płatności?

Spotykając się z tego rodzaju pojęciem po raz pierwszy, wielu przedsiębiorców zastanawia się, co to jest split payment. Inaczej określa się je mianem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Odnosi się do płatności dotyczących towarów i usług, które zostały objęte podatkiem VAT. Należy także podkreślić, że dotyczy wyłącznie transakcji między firmami, a więc B2B. Jak działa split payment? Dla kogo obowiązkowy jest ten rodzaj płatności? Polega na dzieleniu przelewu z zapłatą na dwa strumienie — kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy podatnika, natomiast kwotę podatku naliczonego od sprzedaży system wysyła na rachunek VAT.

Środki, które znajdują się na rachunku VAT, mogą zostać przeznaczone m.in. na opłatę składek ZUS, zapłatę VAT do urzędu skarbowego czy też związanego z zakupami dokonywanymi u kontrahentów lub uregulowanie należności celnych. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca sam nie może swobodnie dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na tym subkoncie. Jeśli będzie chciał je wypłacić, musi się na to zgodzić naczelnik urzędu skarbowego po wystosowaniu do niego odpowiedniego pisma.

Istotne jest także to, że środki, które zgromadzono na rachunku VAT, nie mogą zostać zajęte administracyjnie ani sądownie. Warto również podkreślić, że nabywca towarów czy też usług nie ma obowiązku, aby opłacać całej faktury w jednym przelewie w systemie split payment. Czy można zapłacić sam VAT? Tak — to od nabywcy zależy, jakie środki wpłyną na konto sprzedającego.

Część osób, słysząc o mechanizmie podzielonej płatności, zastanawia się również, czy proformę można spłacić split payment? Warto w tym przypadku pamiętać, że w świetle prawa faktura proforma nie jest tak naprawdę fakturą, a swego rodzaju potwierdzeniem dotyczącym złożenia oferty. Oznacza to, że w tym przypadku dokonanie płatności ze split payment nie jest możliwe.

split payment od jakiej kwoty

Jaki był cel wprowadzenia split payment?

Prowadzenie rachunku VAT przy koncie firmowym ma swój cel. Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wiąże się uszczelnienie systemu podatkowego, czyli zwiększenie wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa. Rachunek VAT sprawia bowiem, że przedsiębiorcy nie mogą w prosty sposób zrezygnować ze spłaty swoich zobowiązań, a kwota podatku trafia do państwa. Warto jednak zwrócić również uwagę na to, jakie korzyści z korzystania ze split payment płyną dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim tego rodzaju rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo podatkowe firmy. Co więcej, jest zapewnieniem stabilności prowadzenia działalności.

Split payment — kogo dotyczy?

Obecnie niektórzy przedsiębiorcy muszą korzystać ze split payment. Kiedy obowiązkowy staje się rachunek VAT? Konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności jest warunkowana przez 3 czynniki. Przede wszystkim jedynie transakcje między przedsiębiorstwami (B2B) są objęte split payment. Od jakiej kwoty sprzedaży należy się rozliczać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? Zgodnie z regulacjami prawnymi jest to obowiązkowe od faktur, na których kwota brutto wynosi co najmniej 15 000 złotych.

Obowiązek zapłacenia podatku VAT na subkonto zostaje jednak nałożony, dopiero gdy zostanie spełniony także trzeci warunek: na fakturze będą towary lub usługi określane jako „wrażliwe”. Ich dokładna lista znajduje się w ustawie o podatku od towarów i usług, a dokładnie — w załączniku nr 15 do tego dokumentu. Wśród nich można wskazać m.in. komputery, roboty budowlane czy też niektóre półprodukty często wykorzystywane w przemyśle. Co więcej, od 2021 roku na fakturze powinny znaleźć się słowa „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli jej wartość ogółem wynosi co najmniej 15 000 zł. Wiedząc, kiedy split payment jest obowiązkowy, warto trzymać się tych zasad, ponieważ sankcje za ich niezastosowanie mogą być dotkliwe dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do biura rachunkowego MKF, aby dowiedzieć się więcej o split payment. 

FAQ:

1. Czy fakturę proforma można płacić split payment?

Faktura proforma w świetle prawa nie jest fakturą, a co za tym idzie, nie można spłacić jej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

2. Czy split payment jest obowiązkowy?

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe, jeżeli dokonuje się transakcji B2B, na fakturze można znaleźć usługę określaną mianem „wrażliwej”, a wartość sprzedaży wynosi co najmniej 15 000 złotych brutto.

3. Split payment — od kiedy obowiązuje w Polsce?

Split payment został wprowadzony w Polsce w 2018 roku, natomiast od listopada 2019 roku jest obowiązkowy w przypadku niektórych transakcji.